Kalendár modlitieb

Drahí bratia a sestry,

reagujúc na výzvu slovenských biskupov, pozývame vás k nepretržitej reťazi modlitieb za odvrátenie šírenia nákazy koronavírusom, za chorých, zdravotníkov, za tých, ktorí sa starajú o zvládnutie tejto náročnej situácie. Tiež za silu Ducha Svätého pre nás všetkých, využijúc túto ťažkú skúšku na obrátenie ľudstva k Bohu. Oslovte aj tých, najmä starších, ktorí nemajú internet, aby využili tento čas, keď zotrvávajú v domácom prostredí viac na modlitbu. Ak budú súhlasiť, zapíšte ich do reťaze modlitby. Kto môže, pridajte aj pôst.

Zapisujte sa podľa jednotlivých dní na každú hodinu. Počas jednej hodiny môžete byť zapísaní aj viacerí. Píšte iba krstné meno a mesto.

Počas tejto hodiny sa modlíme posvätný ruženec, čítame Písmo sväté a ukončíme modlitbou zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Modlitby zasvätenia TU

„Ľudstvo a Cirkev spozná novú éru, ktorú očakávajte v dôvere, v modlitbe, v utrpení a v nádeji." (Mk 8.12.1993)